Opieka prawna

Świadczenie usług stomatologicznych samo w sobie jest niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym niemałej wiedzy z zakresu nauk medycznych, ale również z dziedziny psychologii, komunikacji, a nawet pedagogiki. Połączenie pasji leczenia ludzi i dawania im pięknego uśmiechu z mozolnym prowadzeniem działalności gospodarczej czyni tę sferę aktywności lekarza-przedsiębiorcy szczególnie trudną. Z jednej strony lekarz pragnie podnosić swoje umiejętności czysto zawodowe i podejmować nowe wyzwania na niwie medycznej, zaś z drugiej zmuszany jest do orientowania się w dziesiątkach zagadnień z zakresu działalności gospodarczej, które mają nie mniejszy wpływ na działanie jego firmy, jak wysokie kompetencje lekarskie jego i jego kadry. Przepisy podatkowe, przepisy prawa pracy, przepisy ubezpieczeń społecznych, przepisy dot. zasad wykonywanej działalności leczniczej, współpraca z różnymi instytucjami, kontrakty z NFZ, badania kliniczne, prawo budowlane, architektura; kontrole urzędów państwowych, sprawozdania, raporty, informacje… Własna działalność to ogromnie wyzwanie, zaś działalność w sferze medycznej to poziom wyżej.

Nie oznacza to jednak tego, że stomatolog musi stać się wybitnym specjalistą w każdej dziedzinie prowadzenia swojej działalności. Jeżeli dojdzie do powstania jakichkolwiek niejasności czy też sporów na tle prawnym, niezbędne może okazać się skorzystanie z pomocy prawnej wyspecjalizowanej w tej niezwykle wąskiej dziedzinie prawa odpowiedniej Kancelarii.

Jesteś zainteresowany poradą prawną w wybranej przez Ciebie tematyce?

Wsparcie prawne w stomatologii

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niesie ze sobą niespotykaną w innych dziedzinach biznesowych specyfikę działania, szczególne zasady, jak i specjalne uregulowania, bez których znajomości udzielnie pomocy prawnej przedsiębiorcy medycznemu może być niemożliwe. Warto wybierać zawodowe podmioty prawne stricte wyspecjalizowane w doradztwie prawnym przedsiębiorcom medycznym, z rezerwą podchodząc do ofert szerokiego rynku usług prawnych. Prawo medyczne z punktu widzenia przedsiębiorcy medycznego jest bowiem dość skomplikowane — bez poświęcenia się tej dziedzinie zawodowo na co dzień, szeregowy prawnik nawet chcący udzielić pomocy staje się bezradny. Niekiedy również ta pomoc udzielana jest błędnie, co tylko potwierdza konieczność skupienia się na zawodowych podmiotach ukierunkowanych na świadczenie usług obsługi przedsiębiorców medycznych, nie zaś pacjentów.

Oferta pomocy prawnej skierowana jest jednakowo dla dużych, działających na sporą skalę placówek medycznych, lokalnych gabinetów stomatologicznych, jak też samych lekarzy. Opieką obejmujemy tak podmioty lecznicze, jak i indywidualne praktyki lekarskie.

Nasze porady będą wartościowe już na etapie zakładania praktyki medycznej na terenie Polski. Z chęcią pomożemy indywidualnym lekarzom, chcącym rozpocząć działania na szerszą skalę, pragnących otworzyć własny gabinet czy klinikę i tym samym nawiązać współpracę z innymi medykami. Bez problemu wskażemy i wyjaśnimy wszystkie obowiązki prawne stomatologa, a także podarujemy wszelkie niezbędne wskazówki. Nasze działania obejmują każde prawne spectrum działania biznesu medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii.

 

Adam Osenkowski - Właściciel dentystaszczecin.eu

Mam same pozytywne wrażenia ze współpracy z każdym z zespołu Stomatologia.314, świetny kontakt i czas reakcji, dobre pomysły, konstruktywne posunięcia. Wchodzimy w kolejne usługi co świadczy jedynie o tym, że praca nad naszym projektem dentystaszczecin eu sprawdziła się i jest kontynuowana. Dalsza współpraca to najlepsza recenzja. Polecam!

Adam Osenkowski – Właściciel dentystaszczecin.eu

Lek.dent. Krzysztof Chmielewski

Lek.dent. Krzysztof Chmielewski

Zostałem pozytywnie zaskoczony przebiegiem realizacji strony www przy współpracy z Agencją Interaktywną 314.pl. Bardzo duże zaangażowanie, pomysły, entuzjazm i kompleksowe doradztwo. Agencja zapewniła mi jakość w przebiegu całego procesu, a ich umiejętności i samodzielność pozwoliły na komfortową realizację projekt

Lek.dent. Krzysztof Chmielewski

Nasza pomoc obejmuje poniższe zakresy współpracy:

 1. Dobierzemy odpowiednią formę działalności gospodarczej (wpis do ewidencji, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka z.o.o., spółka komandytowa);
 2. Dokonamy możliwej i zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej
 3. Dobierzemy właściwą formę działalności leczniczej
 4. Przekształcimy praktykę zawodową w podmiot leczniczy;
 5. Dokonamy sprawnie zmian w RPWDL;
 6. Przygotujemy komplet dokumentów potrzebnych w placówce medycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej przed potencjalnymi roszczeniami pacjentów (m.in. regulamin organizacyjny, wzorowa dokumentacja medyczna, prawa pacjenta);
 7. Przygotujemy profesjonalne umowy pomiędzy placówką medyczną a personelem medycznym (umowy kontraktowe, umowy o prace, umowy zlecenia, ramowe umowy współpracy, cesje obowiązków gospodarki odpadami);
 8. Przeszkolimy personel zarządzający podmiotu leczniczego przed kontrolą Urzędu Wojewódzkiego;
 9. Przygotujemy ocenę ryzyka zawodowego;
 10. Przygotujemy i wdrożymy opracowany specjalnie dla gabinetów stomatologicznych pakiet RODO (m.in. polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, upoważnienia do przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania, formularz informacyjny dla pacjentów; ciasteczka na stronie www gabinetu, formularz kontaktowy na stronie internetowej) wraz z usługą szkoleniową;
 11. Zapewnimy obsługę prawną zgłaszanych roszczeń pacjentów;
 12. Zapewnimy reprezentację prawną w toku prowadzonych postępowań administracyjnych (SANEPID, US, ZUS, NFZ) oraz sądowych w pełnym zakresie dotyczącym aspektów prowadzonej działalności medyczno-gospodarczej;
 13. Zapewnimy reprezentację przed organami Izb Lekarskich i Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
 14. Zapewnimy reprezentację przed organami ścigania;
 15. Pomożemy przygotować ofertę w ramach postępowań kontraktowych NFZ, dokonamy jej analizy prawnej, złożymy protest, odwołanie, skargę do WSA lub NSA na rozstrzygnięcie konkursowe;
 16. Dokonamy audytu placówki medycznej w każdym prawnym aspekcie jej działania, tak aby jej funkcjonowanie nie stanowiło zagrożenia dla interesów majątkowych założycieli.
 17. Zapewnimy stałe doradztwo prawne przedsiębiorcom medycznym w drodze jednorazowych konsultacji bądź w ramach abonamentu i ochrony prawnej „Parasol”

Doświadczony Zespół

Każdego dnia, współpracując z właścicielami gabinetów i klinik stomatologicznych w całej Polsce, spotykamy się z różnorakimi wyzwaniami biznesowymi kierowanymi do nas przez naszych Klientów. Analizując potrzeby naszych Klientów, podjęliśmy partnerską i pełną zaufania współpracę z mecenasem Arkadiuszem Jóźwikiem — specjalistą prawa medycznego, radcą prawnym, autorem pierwszego w Polsce bloga poświęconego tematyce prawnej lekarzy dentystów: www.prawodlastomatologow.pl; przedsiębiorcą medycznym, autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego w optyce przedsiębiorców; audytorem placówek medycznych; stałym doradcą w licznych podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych, prawnikiem wyłącznie broniącym praw lekarzy przed sądami i organami administracji publicznej każdego szczebla, prowadzącym Kancelarię Prawa Medycznego w Krakowie.

Co więcej, osobnym przedmiotem konsultacji prawnych jest pomoc w działaniach z zakresu marketingu i prowadzenia działalności informacyjnej z zakresu produktów i usług stomatologicznych. Na bazie wieloletniego doświadczenia podpowiemy, jakie działania mogą być niezgodne z literą prawa, a które mogą wesprzeć efektywną sprzedaż, przekładającą się na zadowalające zyski.

Każda działalność stomatologiczna musi mieć w swoim zanadrzu najlepsze możliwe rozwiązania z zakresu prawa w medycynie.

Tylko dzięki temu, możliwe jest zbudowanie biznesu, który jest stabilny, bezpieczny i rentowny.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zespół Stomatologia.314.pl