Nowy Ład a stomatolodzy

Od kiedy rząd ogłosił Nowy Polski Ład lekarze dentyści zastanawiają się, jak w rzeczywistości nowe ustalenia wpłyną na ich pracę i funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych. 7 proc. PKB na zdrowie w ramach programu “Plan na zdrowie” może nastrajać bardzo pozytywnie, jednak zmiana w opodatkowaniu dentystów prowadzących własną działalność, mocno umniejsza entuzjazm i każe zastanowić się nad przyszłością służby medycznej.

Jak obecnie rozliczają się dentyści?

Obecnie składka zdrowotna stomatologów prowadzących własną działalność jest ustalana od wybranej przez nich podstawy. Podstawa ta nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Większość osób opłaca najniższą dostępną wysokość składki zdrowotnej. Przykładowo w 2021 roku była to kwota 381,81 zł. Ponadto dzisiaj składka zdrowotna może być prawie w całości odliczona od podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o formę rozliczania się z fiskusem jak dotąd bardzo opłacalną jest dla medyków karta podatkowa. Działa to w ten sposób, że że każdy lekarz dentysta płaci podatek w stałej miesięcznej kwocie. Jest ona określana decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Lekarz dentysta – ryczałt czy karta podatkowa?

Ryczałt to forma podatku dochodowego. W tej formie opodatkowania podstawą jest przychód, nie może być ona jednak pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Procedury rozliczania wymagają prowadzenia jedynie ewidencji przychodów, bez potrzeby prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Ryczałt charakteryzuje się także niską stawką podatku. Dotychczas był on wybierany przez mniejszych przedsiębiorców, których nakład na uzyskanie przychodu jest niewielki.

Karta podatkowa jest natomiast najprostszą formą opodatkowania, ponieważ podatnik opłaca zawsze stałą kwotę podatku, niezależnie od tego czy jego przychody w danym miesiącu były małe, czy poszybowały w górę. Do tej pory lekarze dentyści mogli skorzystać z tego rodzaju, prostego i wygodnego rozliczenia.

Od momentu wprowadzenia zasad Nowego Polskiego Ładu dentyści nie będą musieli wybierać – ryczałt czy karta podatkowa. Z tych dwóch istniała będzie już tylko jedna możliwość – karta podatkowa, ze wszystkimi jej wadami i zaletami. Oznacza to wyższe podatki dla lekarzy, gdyż ryczałt nie pozwala wliczenie w koszty uzyskania przychodu np. najmu lokalu pod gabinet dentystyczny lub zakup materiałów medycznych.

Zmiany w opodatkowaniu dentystów od 2022 roku

Pierwsza niepokojąca dentystów zmiana ma dotyczyć składki zdrowotnej. Stopa składki, która teraz wynosi 9 proc., nie ulegnie co prawda modyfikacji. Wprowadzone zostaną natomiast inne zasady ustalania podstawy obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach Nowego Polskiego Ładu dentyści będą płacili składkę na ubezpieczenie zdrowotne na innych zasadach. Kwota składki będzie naliczana od osiągniętego przez nich dochodu z zastrzeżeniem, że podstawa naliczania składki nie będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie w polskiej gospodarce. Reguła ta odnosi się do tych lekarzy, którzy rozliczają się według zasad ogólnych lub na podstawie podatku liniowego. Zmiana dotknie najbardziej dentystów, których działalność gospodarcza przynosi duży dochód.

Wyższe podatki dla lekarzy wynikają także ze zmiany w opodatkowaniu dotyczącej możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Nowy Polski Ład odbiera możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Lekarz będzie zobligowany pokryć ją w całości ze swojego dochodu, przez co jego dochód będzie mniejszy. Co ważne, taka zasada ta dotyczy także sytuacji, gdy lekarz dentysta jest zatrudniony w placówce na etacie, a działalność gospodarczą prowadzi dodatkowo.

Istnieją co prawda plany rządzących dotyczące zmniejszenia stawki ryczałtu dla lekarzy i lekarzy dentystów z obecnych 17 do 14%. Jednak, jeśli wszystkie wyżej wymienione zmiany zostaną wprowadzone, lekarze i tak poniosą większe koszty niż dotychczas.

Ostatnią ważną kwestią jest odebraniem dentystom możliwości rozliczanie się według karty podatkowej. Od 2022 roku takie prawo zyskają jedynie te osoby, które rozliczały się się w tej formie w 2021 r.

Podsumowując, Nowy Polski Ład wpłynie na zwiększenie obciążenia podatkowo-ubezpieczeniowego dochodowych działalnościach gospodarczych stomatologów. Wszystko wskazuje na to, że jeśli ustalenia Nowego Polskiego Ładu dojdą do skutku, dojdzie do dużego wzrostu cen świadczeń medycznych.