Nowy Polski Ład – czyli zmiany w podatkach stomatologów od 2022 roku

Nowy rok, nowy… ład? A dokładnie Nowy Polski Ład – zmiany w systemie podatkowym, które weszły w życie wraz z nadejściem 2022 roku. Nowe przepisy dotknęły także stomatologów i prowadzone przez nich placówki dentystyczne. Jak w praktyce zmiany wprowadzone przez Nowy Polski Ład wpłyną na płace stomatologów i innych pracowników medycznych? O tym w poniższym artykule.

Na czym polega Nowy Ład?

Nowy Polski Ład to przygotowany przez rząd plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Jesteśmy zapewniani, że nowe zmiany w systemie podatkowym wprowadzone są przede wszystkim ze względu na korzyści, które ze sobą niosą.

Ma je przede wszystkim odczuć służba zdrowia, gdyż zapewnią one sprawną i jeszcze bardziej dostępną opiekę zdrowotną. Nic dziwnego, że od momentu ogłoszenia tego planu, wielu lekarzy zastanawiało się, na czym właściwie polega Nowy Polski Ład i jakie modyfikacje zostaną wprowadzone?

Oto najważniejsze przepisy zawarte w Nowym Polskim Ładzie:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku – w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych,
  • zmiana progów podatkowych – podatek w wysokości 32% będzie obowiązywał od kwoty 120 tys. zł rocznych dochodów (dotychczas było to 85 tys. zł),
  • składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku; w to miejsce pojawi się tzw. ulga dla klasy średniej, na podstawie której osoby rozliczające się na zasadach ogólnych o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł nie będą płaciły większej stawki podatku;
  • zmiana stawki ryczałtu na 14% dla osób prowadzących własną działalność opodatkowaną ryczałtem; przy czym powiększona zostanie składka zdrowotna;
  • powstanie obowiązku obsługiwania płatności bezgotówkowych – nie jest to jednak równoznaczne z potrzebą zaopatrzenia wszystkich gabinetów i klinik w terminale płatnicze.

Nowa składka zdrowotna dla lekarzy dentystów

Zmiany w systemie podatkowym w głównej mierze dotyczą składki zdrowotnej. Od stycznia 2022 r. nie tylko została ona podniesiona, ale także nie można już jej odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawą naliczenia składki będą teraz rzeczywiste osiągane dochody, a nie opłata ryczałtowa – a zatem kwota ta będzie odliczana bezpośrednio z dochodu lekarzy.

Wysokość składki wynosi od stycznia br. 4,9 proc. dochodu dla skali podatkowej oraz dla opodatkowania liniowego. Jeśli zatem zespół pracowników medycznych był opodatkowany z wykorzystaniem formy ryczałtu oraz opodatkowania liniowego, składka wyniesie 4,9 proc. dochodu dla skali podatkowej. W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za podstawę składki przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie. Kwota ta ma być wyliczana od rocznych przychodów z zachowaniem 3 progów podatkowych:

  • 60 proc. wynagrodzenia dla rocznego przychodu do 60 tys. zł – kwota około 305 zł,
  • 100 proc. wynagrodzenia dla przychodów nieprzekraczających rocznie 300 tys. zł – kwota ok. 509 zł,
  • 180 proc. wynagrodzenia dla przychodów powyżej 300 tys. zł – kwota ok. 917 zł.

Rząd zachęca do korzystania z systemu zwolnień podatkowych, jeśli takowe przysługują danemu lekarzowi. Podsumowując, obciążenia wynikające ze zmian podatkowych w przypadku dobrze prosperujących działalnościach gospodarczych staną się jeszcze większe.

Wpływ Nowego Polskiego Ładu na zarobki stomatologów

Zmiany systemu podatkowego, które wprowadził właśnie Nowy Polski Ład, obciążą pracowników medycznych dodatkowymi kosztami, w tym lekarzy dentystów. Miesięczne straty w zarobkach stomatologów mogą wynosić około kilkaset złotych.

Zarówno w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, jak i prowadzenia działalności gospodarczej rządowe zmiany spowodują mniejsze zarobki pracowników medycznych. Przy czym najbardziej korzystną formą świadczenia usług medycznych wydaje się być teraz działalność gospodarcza opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Ostatecznie, nieuniknione większe obciążenia finansowe stomatologów odbiją się na cenach leczenia. Można zatem założyć, że w efekcie zmiany wywołane Nowym Polskim Ładem dotkną kieszeni i portfeli pacjentów oraz podmiotów medycznych.